Friends link: 070-513 070-516 070-519 070-595 070-599 1D0-525 1Y0-250 1Y0-350 1Z0-045 1Z0-050 1Z0-054 1Z0-238 1z0-402 1Z0-409 1Z0-457
"Telemeaua de Ibănești" a devenit primul produs românesc inclus în registrul european al produselor cu "denumire de origine protejată" (DOP)

Despre noi

Galerie

detalii

Unde se naşte tradiţia!

  • Imprejurimi

    Comuna Ibăneşti se află la 20 km spre răsărit de oraşul Reghin, în Depresiunea Gurghiului, pe cursul superior al râului Gurghiu. Din anul 1968 comuna Ibăneşti este alcătuită din zece sate: Ibăneşti, Blidireasa, Brădeţelu, Dulcea, Ibăneşti Pădure, Lăpuşna, Pîrîu Mare, Tireu, Tisieu şi Zimţi. Aşezare liniştită de munte în stilul câmpulungurilor şi de o frumuseţe asemănătoare cu Rucărul sau Dragoslavele, cu o lungime de 11,35 km. Se învecinează în partea de răsărit cu judeţul Harghita, la sud cu ţinutul Sovatei, comuna Chiheru de...

  • Relief

    Relieful e deosebit de felurit. Valea pe care este situată comuna Ibăneşti, poartă denumirea maiestuoasei corole a Munţilor Gurghiu. În limitele comunei sunt cuprinse masivele Fâncel (1684m), Bătrâna (1634m), Tătarca (1688m) şi Vârful Saca (1777m) care până la cota de 1600m poate fi urcat cu maşini de transport sau alt gen de maşini pe drumul forestier ce se avântă apoi spre sud-vest până-n Sovata. Reţeaua hidrografică din aceste masive şi de pe întreaga zonă a Văii Gurghiului este colectată de apele Gurghiului....

  • Vegetaţie şi faună

    Vegetaţia este foarte diferită: bradul alb, fagul, molidul, alunul, zmeurul, murul, afinul, fragii, jneapănul, ienupărul, aninul. Plante medicinale: măcieşul, socul, izma sunt folosite în tratamentul diferitelor boli. Câmpurile sunt pline de: narcise, garofiţe, stânjenei de baltă, ghiocei şi căldăruşe. Fauna este constituită din mulţi cerbi, râsul, jderul, mistreţul, lupul, căpriorul, cocoşul de munte, buha, huhurezul, iar în apele curgătoare de munte, sunt specii de păstrăv, lipan, mreană, clean, grindel şi ţipar....