Friends link: 070-513 070-516 070-519 070-595 070-599 1D0-525 1Y0-250 1Y0-350 1Z0-045 1Z0-050 1Z0-054 1Z0-238 1z0-402 1Z0-409 1Z0-457

Vegetaţie şi faună

Vegetaţia este foarte diferită: bradul alb, fagul, molidul, alunul, zmeurul, murul, afinul, fragii, jneapănul, ienupărul, aninul. Plante medicinale: măcieşul, socul, izma sunt folosite în tratamentul diferitelor boli. Câmpurile sunt pline de: narcise, garofiţe, stânjenei de baltă, ghiocei şi căldăruşe. Fauna este constituită din mulţi cerbi, râsul, jderul, mistreţul, lupul, căpriorul, cocoşul de munte, buha, huhurezul, iar în apele curgătoare de munte, sunt specii de păstrăv, lipan, mreană, clean, grindel şi ţipar.